FELDENKRAISPEDAGOGIK FÖR INTRESSE- OCH YRKESGRUPPER

 

 

Att må bra och kunna röra sig funktionellt hela livet är viktigt för de flesta av oss, oavsett ålder, förmåga och intresse. För vissa yrkeskategorier är det av stor vikt att kroppen håller genom hela yrkeslivet.

 

Jag arbetar mot företag där de anställda t.ex. behöver klara av att sitta långa perioder eller lyfta tungt, t.ex. piloter, personal på call-center, ambulansförare. Även personer med ansträngande yrken och där stressnivåerna kan uppfattas som höga, skådespelare, dansare, psykologer m. fl. finner att Feldenkraismetoden erbjuder ett verktyg att underlätta arbetet.

 

För att förebygga och begränsa skador och sjukskrivningar anses Feldenkraismedtoden kunna erbjuda ett bra verktyg för såväl arbetsgivare och anställda.

 Alla som förlorat en funktion temporärt eller permanent vet hur utmanande det kan vara. Feldenkraispedagogikens tillvägagångssätt passar många som upplevt smärta då filosofin "more gain, no pain" tillämpas. Lärandet utgår från eleven och inte från en modell, det kallas organiskt lärande och bjuder in strukturer till förändring.

 

 

  • Du som har fysiska eller psykiska utmaningar.
  • Du som känner att du med åren blivit orörligare och stelare
  • Du som vill fortsätta kunna träna, dansa, göra pilates, yoga, springa ålder och smärta till trots

 FELDENKRAISPEDAGOGIK FÖR YRKESGRUPPER

 

  • Dina arbetsmoment ställer krav på kroppen.
  • Du utsätts för såväl statisk som dynamisk belastning samt krav på god organisation.
  • Du vill undvika förslitningsskador/smärtor.

T.ex.  piloter, brandmän, dansare, sångare, musiker, tränare, ergonomer, sjukgymnaster, tandläkare m. fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du ont i ryggen?

 

Du kan se ryggmusklerna som en familj.

På de stora kotorna fäster stora muskler och på de mindre kotorna uppåt nacken fäster mindre muskler, som en familj med många medlemmar.

 

Om du har ont i nacken kan du föreställa dig att det är mamman i familjen som ordnar allt och resten av familjen sitter och vilar sig.

 

Kanske börjar du träna dina nackmuskler för att bli bättre. Det är ungefär som att skicka mamman på träningsläger – när det egentligen är resten av familjen som behöver aktiveras och dela på arbetsuppgifterna.

 

Det är just det som händer på lektionerna, du blir medveten om hur du rör dig så att en förändring kan få äga rum i hjärnan som sedan ger signal till musklerna. Du har nu banat väg för ett alternativt sätt att röra dig på.

 

Du kan välja individuella lektioner om du vill fokusera på just dina utmaningar.

Under en Workshop finns ofta ett tema, där fokus läggs på vissa funktionella kroppsrörelser som är viktiga för att må bra.

Vill du lära dig att röra dig smartare, kan du gå på grupplektioner. Alla viktiga funktionella teman tas upp under en termin.