Intelligent body - Flexible mind - Effective action

 

FELDENKRAIS®PEDAGOGIK FÖR TENNISSPELARE

 

Några unga tennistalanger kommer att ta sig vidare till elitnivå medan andra nöjer sig med att leva ut din passion för tennisen som del av en livsstil utan tävlan. Den pedagogiska utmaningen ligger i att ge dig som spelare de verktyg du behöver för att ta tillvara din talang och förmåga och hjälpa dig att uppnå din potential. Samtidigt är det av vikt att reducera ansträngningen för att minska skaderisken på kort och lång sikt.

 

Feldenkraismetoden är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att höja individens förmåga och minska skaderisken, oavsett på vilken nivå eleven befinner sig. Den bjuder in till organiskt lärande, med utgångspunkt från tennisspelaren själv och sätter igång en omfattande utvecklingsprocess. Den passar människor som vill utvecklas och som gärna använder kroppen som redskap.

 

Feldenkraismetoden gör det omöjliga möjligt, det möjliga lätt och det lätta elegant!

 

Feldenkraispedagogik kan lära dig som tennisspelare att:

 

 • Höja inlärnings- och prestationsförmåga trots minskad ansträngning
 • Använda kroppen skonsamt och effektivt
 • Minska skade- och förslitningsrisken
 • Bli mer uppmärksam på och medveten om hur du rör sig.
 • Bryta upp gamla rörelse- och tankemönster samt skapa nya som gynnar dig mer.
 • Spela mer harmoniskt från tanke till handling
 • Komma tillbaka snabbare efter en skada

 

”Hör och du glömmer, se och du kommer ihåg, gör och du förstår!”

 

Ditt skelett bestämmer i hög grad vilka grundförutsättningar du har för rörelse, alltså hur du rör dig. Därtill läggs dina rörelsemönster, som skapades redan i tidig ålder baserade på såväl kroppsliga som känslomässiga händelser i ditt liv. Hur och var du växer upp någonstans och hur mycket du fick röra dig när du var liten är viktiga faktorer. På landet eller stan, i Kina eller  Sverige? Ditt sätt att röra dig präglas av alla dessa sociala och kulturella inflytanden, samt av eventuella skador och sjukdomar.

 

”Du är i rörelse hela livet. Tanken är den minsta rörelsen, andningen den första och den sista.”

 

Varför bli mer medveten om hur du rör dig som tennisspelare?

 

Det finns goda skäl att bli mer medveten om hur du rör dig och hur du reagerar. Genom att höja din kinestetiska förmåga (att lära dig genom att uppleva och känna), samt öka smidigheten i kroppen skapas bättre förutsättningar för dig som tennisspelare att uppnå de mål du sätter upp.

 

Som tennisspelare har du din egen stil, hållning, vanor och reflexmässiga handlingsmönster. Vissa är du helt omedveten om. Precisionen i slaget påverkas av all information sammantaget som når ditt racket. Minsta lilla rörelse du gör, skapar en resonans först i din kropp sedan i din racket.

Här följer några exempel på hur Feledenkraispedagogik kan förbättra förutsättningarna för tennisspelaren:

 

 • Balans och jämvikt: Nästan alla människor använder din höger och vänster sida olika, utan att notera det. På så sätt belastar du ett ben mer, en skuldra är mer spänd eller huvudet hälls en aning åt ett håll. Om du står lite snett, belastas ena höften mer du måste kontinuerligt ta ut obalans i andra delar av din kropp och i dina leder. Bra kontakt med underlaget optimerar balansen.

När din känsla för hur du rör sig förtydligas, förbättras slaget och rörelsen kan gå igenom mer kraftfullt och ekonomiskt.

 • Andning: Inför vissa svåra och utmanande situation kan det hända att du håller andan. Denna ”hålla andan” spänning förmedlas även till andra kroppsdelar. Genom att bli uppmärksam på din andning kan du andas på ett sätt som gynnar ditt spelsätt.
 • Spänningstillstånd: Du spänner någon del av din kropp t.ex. skuldror, axlar och rygg och rörelsen kan inte gå genom ryggrad och armar. Så fort en kroppsdel har ett spänningstillstånd hindras rörelse i en annan.

Du lär dig som tennisspelare hantera spänningstillstånd bättre, genom att bara använda så mycket muskelanspänning som är nödvändigt kan du lära sig att dig att uppmärksamma information på ett tydligare och mer subtilt sätt.

 • Harmoni, rumsuppfattning och timing: Feldenkraispedagogiken hjälper dig att koordinera dig själv bättre och höjer graden av speluppplevelse. Du lär dig observera rörelserna hos din motspelare på ett tydligare sätt och läsa av vad de betyder för spelet. Fokus kan skifta snabbare från centrum till periferi.

Hur rör jag mig på min planhalva? hur rör jag mig från min mitt? när lyfter jag armen, var börjar rörelsen? när höjs och sänks armen? Var är blicken – leder blicken min rörelse?

 

Hur går en lektion till och vad händer?

 

 

SomaticMind Sweden fokuserar på olika idrottsutövare och yrkeskategorier. Profilgymnasier, idrottsklubbar, piloter, dansare, musiker etc. De funktioner och rörelser som de utövande kommer i kontakt med på fältet och i sin vardag gör jag om till liggande, sittande eller stående lektioner. För att bana väg för ett nytt funktionellt rörelsemönster som ”eleverna” kan ha nytta av i dina liv, behövs varken tennisrack, hästar eller fotbollar på plats. Alla som lär sig pedagogiken går under benämningen elever.

 

Grupplektionerna är 30-60 minuter och sker ofta i liggande. Med utgångspunkt från sig själv och med små steg utforskar eleven en funktionell relevant rörelseserie. Med tålamod och nyfikenhet noterar eleven hur rörelsen egentligen går till, när du gör den gradvis, långsamt, liten och utan ett speciellt mål i sikte.

Under lektionen använder du och utvecklar ditt kinestetiska sinne och förmågan att känna in skillnader före och efter en rörelse. Mot slutet av lektionen känns ofta rörelsen lätt och lustfylld, trots att den kanske är komplex i din helhet, men genom att den är nedbruten i små delar höjs vår inlärningsförmåga och resultatet är ofta äverraskande. Eleven har skapat ytterligare sätt att röra sig och utnyttjar lite mer av hjärnans oanade kapacitet.

Eleven lär sig även förflytta uppmärksamheten från din egen kropp och upplevelse till att betrakta sig själv utifrån. Att kunna distansera sig är ett viktigt verktyg för att kunna reflektera fritt, även från tennisbanan.

 

Exempel:

Anta att du finner det utmanande att få till en optimal backhand. Hur du bryter upp gamla mönster och skapar nya?

En lektion med rotering och differentiering av ögon, huvud, nacke, bröstrygg, bäcken och höftled passar här, tennisspelaren lär sig flera nya mönster att välja mellan på ett lekfullt sätt. När du slår märker du hur medveten du blivit om vad du gör och hur du gör det.

 

När du blir mer medveten om din egen kropp i rörelse kan du förbättra sitt spel. ”För när du vet vad du gör, kan du göra vad du vill!”

 

En Workshop med Tennis Tema kan t.ex. läggas upp som följer:

 • Antal dagar: 1-4
 • Lektioner, samtal och gruppaktiviteter 4-7h/dag
 • Lektionerna sker i grupp huvudsakligen i liggande ställning på matta men förekommer i sittande, stående och gående. Eleverna dvs. tennisspelarna, tränarna och coacherna får möjlighet att tillsammans bekanta sig med en reflekterande och icke värderande inlärning.
 • Gruppens storlek från 8-30 pers:
 • Eleverna klär sig varmt om kropp och fötter och tar med sig en filt, kroppstemperaturen sjunker vid små rörelser och hög uppmärksamhet.
 • Efter lektionerna blir eleven ofta trött, hjärnan har fått jobba intensivt med alla rörelseserier. Det viktigt att ta det lugnt efteråt, då integreras nämligen all information och eleven får ut maximalt av pedagogiken.
 • Lektioner kan ges individuellt vid behov.