Intelligent body - Flexible mind - Effective action

FELDENKRAISPEDAGOGIK® FÖR RYTTARE

 

Ryttaren och hästen rör sig tillsammans, berör varandra, ryttaren för hästen följer, när timingen är perfekt är det som om en enhet rör sig. Att rida har mycket gemensamt med att dansa. Två nervsystem är i harmoni när dialogen är optimal.

 

Några unga ryttartalanger kommer att ta sig vidare till elitnivå medan andra nöjer sig med att leva ut sin passion för hästar som en livsstil utan tävlan. Den pedagogiska utmaningen ligger i att ge eleverna de verktyg de behöver för att utvecklas och nå sin potential, att ta tillvara vara på de unga talangernas deras förmågor på bästa sätt. Feldenkraispedagogik är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att höja individens förmåga, oavsett på vilken nivå eleven befinner sig. Den bjuder in till organiskt lärande, med utgångspunkt från eleven själv och sätter igång en omfattande utveckingsprocess. Den passar människor som vill utvecklas och gärna använder kroppen som redskap.

 

”Hör och du glömmer, se och du kommer ihåg, gör och du förstår!”

 

Vad är Feldenkraispedagogik och vad kan den göra för en ryttare?

 

 • Hon lär sig använda kroppen på ett skonsamt och effektivt sätt utan att värdera.
 • Hon lär sig bli mer uppmärksam på och medveten om hur hon rör sig.
 • Hon lär sig bryta upp gamla rörelse- och tankemönster samt skapa nya.
 • Hon höjer sin inlärnings- och prestationsförmåga trots minskad ansträngning.

Less is more!

 • Samspelet med hästen blir mer harmoniskt.

 

Vårt skelett bestämmer i hög grad vilka grundförutsättningar vi har för rörelse, alltså hur vi rör oss. Därtill läggs våra rörelsemönster, dessa skapas redan i tidig ålder baserade på händelser i våra liv, kroppsliga och känslomässiga. Var vi växter upp någonstans är också en viktig faktor; på landet eller i stan, i Kina eller i Sverige? På så sätt utvecklar vi vårt eget sätt att röra oss över åren, präglat av alla dessa sociala och kulturella inflytanden samt av eventuella skador och sjukdomar.

Vi är i rörelse hela livet. Tanken är den minsta rörelsen, andningen den första och den sista.

 

Varför är det bra att bli mer medveten om hur jag rör mig som ryttare?

 

Det finns goda skäl att bli mer medveten om och känna till hur vi rör oss och reagerar. Att höja den kinestetiska förmågan (att uppleva och känna) samt smidigheten i kroppen skapar bättre förutsättningar att i samklang med hästen uppnå de mål ryttaren sätter upp.

 

Varje ryttare har sin egen stil, hållning, vanor och reflexmässiga handlingsmönster. Vilka hon många gånger är helt omedveten om. Hästen reagerar på all information sammantaget, känner signalerna och även ryttarens avsikt. Minsta lilla rörelse hon gör, skapar en resonans i ryttarens egen kropp och i hästens.

Här följer några exempel på hur Feledenkraispedagogik kan förbättra förutsättningarna för ryttaren:

 

 • Balans och jämvikt: Nästan alla människor använder sin höger och vänster sida olika, utan att notera det. På så sätt belastar vi ett ben mer, en skuldra är mer spänd eller huvudet hälls en aning åt ett håll. Om ryttaren sitter lite snett, belastar ena höften mer belastas hästens ena sida mer. Hästen måste kontinuerligt ta ut ryttarens ojämnvikt i sin kropp och i sina leder.

När ryttarens känsla för hur hon rör sig förfinas störs inte hästen i dess rörelse.

 • Andning: Inför varje svår och utmanande situation håller ryttaren andan och denna ”hålla andan” spänning förmedlas även till andra kroppsdelar. Det förs över till hästen som känner ryttarens anspänning och påverkas. Genom att bli uppmärksam på sin andning kan ryttaren andas på ett mer gynnsamt sätt.
 • Spänningstillstånd: Ryttaren spänner någon del av sin kropp t.ex. skuldror, axlar och rygg och rörelsen kan inte gå genom ryggrad och armar. Så fort en kroppsdel har ett spänningstillstånd hindras rörelse. Detta blockerar även hästens rörelse.

Ryttaren lär sig hantera spänningstillstånd bättre, genom att bara använda så mycket muskelanspänning som är nödvändigt kan ryttaren lära sig att ge hästen information på ett tydligare och mer subtilt sätt.

 • Harmoni och timing: Feldenkraispedagogiken hjälper ryttaren att koordinera sig själv bättre. Hon lär känna rörelserna hos den häst hon rider på tydligare och vad de betyder i samspelet för att kunna föra de båda till framgång på ett lekfullt sätt. Hur rör sig hästen under sittbenen? hur rör sig hästens ben från hästens mitt? när lyfter hästen vilken bakben? när höjs och sänks hästryggen?

 

Hur går en lektion till och vad händer?

 

Som Feldenkraispedagog i Somaticmind Sweden arbetar jag med olika idrottsutövare och yrkeskategorier. De rörelser de utövar på fältet gör jag om till liggande, sittande eller stående lektioner. För att bana väg för ett nytt funktionellt rörelsemönster som eleverna kan ha nytta av i sin vardag, behövs varken hästar eller fotbollar på plats.

 

Grupplektionerna är 40-60 minuter och sker ofta i liggande. Med utgångspunkt från sig själv och med

små gradvisa steg utforskar eleven en rörelseserie (det finns ingen modell för hur det skall vara). Med tålamod och nyfikenhet noterar eleven hur rörelsen egentligen går till, när hon gör den gradvis, långsamt, liten och utan ett speciellt mål i sikte.

Under lektionen utvecklas vårt kinestetiska sinne och förmågan att känna in skillnader före och efter en rörelse. Mot slutet av lektionen känns ofta rörelsen lätt och lustfylld, trots att den kanske är komplex i sin helhet, men genom att den är nedbruten i små delar höjs vår inlärningsförmåga. Eleven har skapat ytterligare sätt att röra sig och utnyttjar lite mer av hjärnans oanade kapacitet.

Eleven lär sig även förflytta uppmärksamheten från sin egen kropp och upplevelse till att betrakta sig själv utifrån. Att kunna distansera sig är ett viktigt verktyg för att kunna reflektera fritt, även från hästryggen.

 

En Workshop med specifikt Tema läggs vanligtvis upp som följer:

 • Antal dagar: 2-4
 • Dagsinnehåll: Lektioner, samtal och gruppaktiviteter.
 • 4-7h/dag beroende på hur långa pauser som erfordras.
 • Lektionerna sker i grupp huvudsakligen i liggande ställning på matta men förekommer i sittande, stående och gående. Eleverna dvs. ryttarna, tränarna och lärarna får möjlighet att tillsammans bekanta sig med en reflekterande och icke värderande inlärning.
 • Gruppens storlek ca30pers./dag:
 • Intressegrupper kan delas så att 1:a gruppen går tors, fre och 2:a gruppen lör., sön
 • Eleverna klär sig varmt om kropp och fötter och tar med sig en filt, kroppstemperaturen sjunker vid små rörelser och hög uppmärksamhet.
 • Efter lektionerna blir eleven ofta trött, hjärnan har fått jobba intensivt med alla rörelseserier. Det viktigt att ta det lugnt, då integreras all information och eleven får ut maximalt av pedagogiken.
 • Lektioner kan ges individuellt vid behov. 

Anta att vissa duktig ryttare finner det mer utmanande att göra vändningar med hästen till höger än till vänster eller vice versa. Hur vi bryter upp gamla mönster och skapar nya?

En lektion med rotering och differentiering av ögon, huvud, nacke, bröstrygg, bäcken och höftled passar här, ryttaren lär sig flera nya mönster att välja mellan på ett lekfullt sätt. När hon rider märker hon hur medveten hon blivit om vad hon gör och hur hon gör det.

 

När ryttaren blir mer medveten om sin egen kropp i rörelse kan hon förbättra sin ridning i samklang med hästen. ”För när du vet vad du gör, kan du göra vad du vill!”