Hur fungerar Feldenkraismetoden®?

Metoden Feldenkrais®, eller Sensorimotorisk Rörelse som träningsmetoden omnämns i forskningssammanhang, erbjuder ett annorlunda och för många en ny möjlighet att utvecklas oavsett utgångsläge.
”Det omöjliga blir möjligt, det möjliga lätt och det lätta elegant!”
MetodenFeldenkrias® är således en universell träningsform för alla åldrar och för att påverka din livskvalitet till det bättre. Är du intresserad av ökad rörlighet, förbättrad kroppsförnimmelse, förbättrad hållning och andning?
Från tidig barndom till mogen ålder använder människor över hela världen Feldenkrais varje dag/vecka för att uppnå sin fulla potential eller för att adressera tillfälliga eller kroniska utmaningar. Hjärnans neuroplasticitet spelar en central roll och är ett av skälen till träningsmetodens effektivitet.

Auktoriserade Feldenkriaspedagoger använder sig av differentierade annorlunda rörelser, beröring, guidade bilder av rörelser, mindfulness och kroppskännedom för att stimulera din hjärna att skapa nya användbara nervbanor och bestående förbättringar för rörelsapparat och hållning.
Professionell träning med en Auktoriserad Feldenkraispedagog adresserar;
-  rehabilitering efter operationer/skador,
-  smärta,
-  neurologiska utmaningar
-  prestationshöjande och optimerande träning av elitidrottare, musiker, sångare, dansare m.fl.


Det betyder att oavsett om du har ont och finner vissa rörelser utmanande eller är elitidrottare har du alltid nytta av att skapa nya nervbanor för att röra dig intelligentare.
Genom att förbättra rörelseförmåga, hållning och andning påverkas den övergripande hälsan positivt och många åtnjuter förbättrad koordination, balans, uppmärksamhet, tankeverksamhet och förmåga att reglera känslor.
Feldenkraispedagogen ger två olika typer av rörelselektioner:
Under en gruppträningslektion i Feldenkrais som vi kallar Medvetenhet Genom Rörelse, guidas du genom noggrant planderade rörelsesekvenser för att utforka dina egna möjligheter till rörelse. Dessa rörelser kan härstamma från tidig barndom och ha sitt ursprung i olika delar av din hjärna, som t. ex. reptilhjärnan. Lektionerna är lekfulla och uppmuntrar till uppmärksamhet på hur du rör dig och hur varje liten rörelse känns. Du lär dig reglera hastighet och storlek på din rörelse för att ditt nervsystem skall ha möjliget att känna sig tryggt så att din inlärning optimeras. Ingenting skall göra ont för genom smärta finns begränsat lärande. Rörelsernas intensitet och komplexitet brukar öka allt eftersom lektionen fortskrider och ofta förvånas du av din egen förmåga i slutet på träningen.
Under individuell VIP-Träning sk. Funktionell integration ligger eller sitter du och blir fysiskt guidad och tränad genom trygga, ansträngningsfria rörelser för att medvetandegöra kroppsdelar och funktioner för dig på ett bekvämt och smärtfritt tillvägagångssätt.

Forskning visar nämligen  att smärta är en komplex aktivitet i nervsystemet, speciellt i hjärnan. Under Feldenkraisträningen bryts smärtmönster upp när nya rörelser erbjuds och dina rörelsemönster differentieras, bort från ogynnsamma vanor och du får hjälp att integrera nya mer effektiva rörelser (en process som kallas neuro-differentiering) med hjälp av din egen kropp. Du reducerar aktiviteten i ditt sympatiska nervsystem och stressnivån i hela kroppen reduceras. Denna paus ger utrymme för nytt lärande. Nya mönster kring kan skapas och du har möjlighet att passera problemområden vilket kallas Neurologisk Diplomati! Under lektionen övar du upp din uppmärksamhet, medvetenhet, förmåga att känna din egen kropp i rummet. Du skapar nu plats för nya rörelse- och beteendevanor.

  • För att bana väg för nya funktioella handlings- och beteendemönster behövs bara den egna kroppen och ett nyfiket och uppmärksamt sinnelag!
  • Ditt skelett bestämmer i hög grad vilka grundförutsättningar du har för rörelse. Därtill läggs dina samlade kroppsliga och känslomässiga erfarenheter, vilka påverkar din förmåga till rörelse och handling. 
  • Om ett område i kroppen eller psyket är överansträngt, kan Feldenkraispedagogen lära dig hur du kan aktivera andra delar av dig själv så att läkning och vila kan äga rum i det ansträngda området. Kompensatoriska mönster som ofta är omedvetna kan således undvikas.
  • Muskler tänker inte själva, hjärnan talar om för dem vad de skall göra. Feldenkraispedagogen lär dig hur du kan kontrollera dina muskler genom att kommunicera direkt med nervsystemet och hjärnan. Det sker med hjälp av små guidade rörelser inom det funktionella och bekväma rörelseområdet på ett lekfullt och skonsamt sätt. När reaktionerna når ditt medvetande kan ditt rörelsemönster förändras. Rörelse- och beteendemönster som inte längre gynnar dig, kan brytas upp och nya mönster bildas i hjärnan.
  • Genom att lära dig bli uppmärksam på HUR du rör dig, höjer du din medvetenhet. Med ökad koordination och balans höjs din förmåga och du kan du rent fysiskt minska din ansträngning.

 

Feldenkraislektion i grupp?(eng. Awareness Through Movement ATM) 

 

Lektionerna är utformade på ett lekfullt sätt vilket stimulerar till lärande. Funktionella rörelsemönster såsom sträcka, böja, vrida, andas, gå, springa, sitta etc. utforskas. Du blir ofta överraskad över vad du kan känna, förnimma och göra efter en lektion.

Samtidigt lär sig eleverna att uppmärksamma vad som sker i kroppen och hur de utför rörelserna.
Lektionerna utförs vanligen på mattor för att avlasta balanssystemet från tyngdlagens inverkan. Vissa lektioner utförs sittande eller stående. 
 

 

En Workshop har ofta ett tema som fördjupas under 1-3 dagar. Det sker en djup förändring av dina rörelsemönster som du tar med dig in i din idrott, aktivitet och liv.

Workshopen skräddarsys efter kundens behov, som för violinister, slalomåkare, golfare, ryttare, dansare, piloter, brandmän etc.

Individuella Lektioner (eng. Functional Integration FI)
 

Det sätt du rör dig på kan ibland orsaka problem. Pedagogen förmedlar dessa varsamma rörelser till dig (eleven) i syfte att stödja din förmåga till nyinlärning, förbi gamla rörelsemönster som inte längre gynnar dig, eller för att optimera ett mönster (vid elitträning).

 

Din förmåga att reglera och styra dina rörelser sker via nervsystemet. Muskler är ofta spända för att nervsystemet ger order om det. Under lektionen lär du dig att bättre kontrollera dina muskler igen, då idén är att lära dig att lära igen.

Hjärnan har en otrolig förmåga att erinra sig hur en rörelse gjordes t.ex. innan en skada/utmaning inträffade. Eleven kan därmed få en impuls att hitta ett gynnsammare rörelse- eller beteendemönster och undvika att falla in i sina gamla mönster/skyddsbeteende.

 

Genom enkel manipulation av kroppen och rörelseövningar koordinerade med andningen, sker förändringar i hjärnans motoriska centra. Då kan även förändringar ske i musklernas rörelsemönster samt i de tanke- och känslomönster som är knutna till dessa.