Feldenkrais kompletterar din träning?

 

Med hjälp av Feldenkraispedagogik® kan du lära dig använda kroppen på ett mer skonsamt och effektivt sätt. Du lär dig bli uppmärksam på hur du rör dig och ökar din medvetenhet i ditt handlande. Trots minskad ansträngning, förbättrar du din inlärnings och prestationsförmåga samtidigt som du reducerar din skade-/förslitningsrisk.

 

    1. Du lär dig observera hur du rör dig och uppmärksamma onödiga spänningar.
    2. Du höjer din prestation samtidigt som du minskar din skaderisk

  • Du bryter upp rörelsevanor och beteenden som inte längre gynnar dig och skapar nya som gynnar dig.
  • Din koordination och balans förbättras.
  • Du utvecklas på alla plan och kan få ut mer av din träning, ditt liv och dina möjligheter.

 

 

Är du intresserad av att prova Feldenkraismetoden?

 

För att bana väg för nya funktionella handlings- och beteendemönster behövs bara den egna kroppen och ett nyfiket och uppmärksamt sinnelag!

Det är just det som händer på lektionerna, du medvetandegör HUR du rör dig så kan en förändring kan äga rum, först i hjärnan sedan i musklerna. Därefter kan du på ett medvetet sätt börja träna din kropp och din hjärna. Med ökad koordination och balans kan du minska din ansträngning samtidigt som du höjer din förmåga såväl fysiskt som psykiskt.


"När du vet vad du gör, kan du göra vad du vill" M. Feldenkrais

 

Exempel:

Du kan se ryggmusklerna som en familj. På de stora kotorna fäster stora muskler och på de mindre kotorna uppåt nacken fäster mindre muskler, som en familj med många medlemmar. Om du har ont i nacken kan du föreställa dig att det är mamman i familjen som ordnar allt och resten av familjen sitter och vilar sig. Kanske börjar du träna dina nackmuskler för att bli bättre. Det är ungefär som att skicka mamman på träningsläger, när det egentligen är resten av familjen som behöver aktiveras och dela på arbetsuppgifterna.