En förklaring till Feldenkraismetoden® och ”Medvetenhet genom rörelse”.

  

Feldenkrais handlar alltså inte om att bota eller fixa till folk. Det är inte en medicinsk behandling, det är en pedagogik eller utbildning i rörelse. För vissa handlar det om att få hjälp att få tillbaka kontrollen över ditt liv och för andra att helt enkelt utvecklas och bli bättre på det du vill. Genom att förstå varför du känner sig som du gör och lära dig hur du kan röra dig annorlunda, så kan du bli mer av den du är och vill vara. Till exempel när jag arbetar med folk som har artros eller diskbråck är mitt jobb inte att de skall bli av med sjukdomen; mitt jobb är att hjälpa dem att röra sig så att de inte anstränger de drabbade lederna eller diskarna så att de kan hitta ett bekvämare, säkrare sätt att göra vad de vill.
 
Om du hamnar i smärtmönster eller andra ogynnsamma beteende- eller rörelsemönster finns det möjlighet att med hjälp av Feldenkriametoden® bryta upp dessa. Kronisk smärta, neurologiska svårigheter, fysiska prestationshinder har sällan att göra med hur stark du är, utan med hur du rör dig. Du fastnar i en rörelse eller håller dig själv kvar i mönstret helt omedvetet och detta mönster hindrar andra rörelser. Likaså när du fastnar i psykiskt ogynnsamma tankemönster är kroppen och Feldenkraismetoden utmärkta inkörsportar till förändring.
 
Feldenkrais® handlar om att arbeta med din förmåga att reglera och styra dina rörelser, att arbeta med nervsystemet för att bryta upp ogynnsamma mönster och att lära på nytt. Muskler bestämmer inte själva, hjärnan talar om för dem vad de skall göra. Muskler är spända för att nervsystemet ger order om att de skall dra ihop sig.
 
Det finns två sätt som Feldenkraispedagogen arbetar med människor på: Individuella lektioner med beröring och grupplektioner. Båda sätten att arbeta grundar sig på iden att lära dig att bli medveten om hur du rör dig, hur du kan röra dig, och att öka dina möjligheter och välbefinnande.
Under grupplektionerna för jag dig genom en följd av behagliga, lekfulla rörelser med funktionella teman med hjälp av ord. När du rör dig med låg ansträngning och hög uppmärksamhet upptäcker du lättare hur du rör dig och förändringar kan äga rum.
Under individuella lektioner använder jag mina händer i behagliga guidade rörelser inom det bekväma rörelseområdet, jag pratar med ditt nervsystem (hjärnan). I båda typerna av lektion lär du dig kontrollera dina muskler igen. Du har lättare att förändra dig själv när det inte gör ont och när lärandet är lustfyllt.

Positiva sidoeffekter av när du Feldenkraisar är vidgad empati, ökad kroppsmedvetenhet, tryggare självbild, ökad självkänsla och höjd prestationsnivå.

Det är därför såväl elitidrottare som individer med ohälsa kan få hjälp av Feldenkraismetoden®.

Feldenkrais när du vill:

  • bli mer kroppsmedveten och tillgodogöra dig mer av din träning!
  • minska din ansträngning samt använda kroppen på ett skonsamt och effektivt sätt!
  • utmana vanor och ovanor i ditt undermedvetna och bli uppmärksam på invanda rörelse och beteende mönster som inte längre gynnar dig och skapa nya som servar dig bättre!
  • höja din inlärning och prestationsförmåga och utnyttja din potential!
  • minska din skade- och förslitningsrisk!
  • hantera motgång och smärta annorlunda!
  • vidga bilden av dig själv, öka din självständighet och självkontroll!