Moshe Feldenkrais (1904-1984) föddes i det som idag är Ukraina. Han utvandrade i tur och ordning till Israel, Frankrike, England och USA. Han var kärnfysiker, ingengör, biomekaniker samt tog som första Europé svart bälte i Judo. Feldenkrais intrresserade sig för sambandet mellan människans beteende och den kroppsliga självuppfattningen och utvecklade metoden under sin livstid.

 

Feldenkraismetoden tar i beaktande:

 • barnets naturliga utveckling, primitiva mönster, reflexer och rytm
 • grundläggande biomekaniska principer
 • nervsystemets funktion
 • kampsportens grunder
 • inlärning gynnas av lekfullhet och prestationsfrihet
 • upplevelsebaserad inlärning ger ökad förståelse
 • hjärnans plasticitet samt förmåga till åter- och nyinlärning

Ökad handlingsberedskap innebär i praktiken att du kan fungera på en högre nivå inom ditt yrke, idrott, konstnärskap. Feldenkraismetoden har visat sig vara effektiv för elever med fysiska och psykiska utmaningar, bl.a för att bryta upp smärtmönster.

 

När passar Feldenkrais?

 • Du vill du höja din prestation, men minska din ansträngning fysiskt eller psykiskt?
 • Det ställs krav på att din kropp ska hålla för en varaktig och skadefri karriär?
 • Du har du en utmaning i form av skada eller smärta?
 • Du behöver du bryta ett destruktivt mönster, är medveten om din utmaning har provat det mesta men behöver ett nytt handlingsgrepp?
 • Din organisation vill ha ett verktyg som förändrar och effektiviserar människors tänkande?