Feldenkraismetoden har visat sig höja förmågan och fungera för dig som;

 

Skada

Upplever en fysisk, eller neurologisk, skada i t.ex. rygg, nacke, bäcken, knä mm. och behöver lära dig hur du men nuvarander förutättningar kan lära dig fungera mer optimalt igen.

Sport

Vill förbättra din idrottsprestation och behöver träna smartare inte hårdare. Där tiondelarna räknas!

Proffs

Har ett yrke där kroppen behöver fungera väl; musiker, sångare, dansare, skådespelare, brandmän, piloter, ergonomer, sjukgymnaster, tandläkare m.fl.

Psykiatri

Upplever psykiska utmaningar, som t.ex. smärta, stress och neurologiska besvär. Genom ökad funktion och höjt kroppsmedvetande kan självbilden upplevas som tydligare.
Med ökad medvetenhet utvecklas du som människa.

 

Barn och diagnoser

Barn och ungdomar med utmaningar i t.ex. skolan kan med hjälp av Feldenkraismetoden  integrera reflexer och att skapa fler nervbanor i hjärnan bort från tvångsmässighet i såväl tanken, rörelsen som känslan. 

Skälen till att den motoriska utvecklingenpåverkats kan vara genetisk, begränsad möjlighet att röra sig fritt på barnets villkor, stress, trauma, diet, mediciner via bröstmjölken, skador.
Om inte rörelseutvecklingen varit tillräcklig visar sig det på olika sätt beroende på bl. a. vilka reflexer och motoriska mönster som inte är integrerade. Det kan få avgörande betydelse för barnets förmåga att utvecklas till sin fulla potential.

 

Feldenkraismetoden handlar alltså inte om att bota utan om att lära dig lära på nytt. Unga och vuxna kan drabbas av rörelseglömska eller annan oförmåga att förändra ett ogynnsamt beteende. Med hjälp av speciella funktionella rörelseserier och lektioner kan du påverka hjärnan så att nya nervbanor bildas eller återerinras.

Du förändrar förutsättningarna från grunden med Feldenkraismetode, som som utgår från att lära med hjälp av rörelser, vilka i sin tur utvecklar nya nervbanorn i hjärnan.

Dina grundläggande beteenden i form av rörelse, tanke och känslor hade du redan lagt grunden till innan du kunde tala ordentligt, så rörelsen är därför en nyckel till att förändra och förbättra i stort sätt alla beteenden.

Metoden är lekfull och smärtfri, ditt nervsystem och hjärna gillar gynnsamma inlärningsförutsättningar.