FELDENKRAIS FÖR FÖRETAG - HUIR FÖRÄNDRA BETEENDEN GENOM RÖRELSE?

"Hör och du glömmer, se och du kommer ihåg, gör och du förstår"

Workshops & Föredrag
Förutom utbildningar håller Somaticmind Sweden Feldenkraisworkshops på olika orter, samt interaktiva föredrag där nyttan med Feldenkraismotoden inom olika verksamhetsområden belyses.
 
Du kan boka Workshops och föredrag med teman relevanta  för din verksamhet. Kommuner, Landsting, Forskningsinstitut, Företag inom vård och omsorg, Privata företag, Golfklubbar, Alpinklubbar, Idrottsföreningar, Ridskolor, Voltigeklubbar mm.

Rörelseintelligens!
Kick-off för företaget med Feldenkrais och Bones For Life!


Ett annorlunda sätt att höja din personals kreativitet!
Företag alla storlekar - vi finner ett lämpligt upplägg för er!
Redovisningsbyråer, Reklambyråer, Eventföretag, Golfklubbar, Idrottsföreiningar mm.

REFERENSER

Stockholm Pilates Center
Interaktiv föreläsning om Feldenkraismetoden och koppling till fysisk träning prestation och hur medtoden förebygger hälsa och faciliterar träning.

Stocksundstorps Gård
Kulturell aktivitet med medvetenhet som tema.
Hur förändra medvetenhet genom din rörelse?

Sweco - Arkitektbyrå
Praktisk och interaktiv föreläsning för arkitekter och ingengörer

Are Stockholm - Redovisningsbyrå
Praktiska workshops för att sitta, stå och må bättre på arbete och fritid.

Södertälje Sjukhus
Interaktiv föreläsning om resultat av Kliniska Pilotstudier inom Psykiati och Beroendeterapi.


 St:Görans Sjukhus
Interaktiv föreläsning om resultat av Kliniska Pilotstudier inom Psykiati och Beroendeterapi.

 
Socialtjänsten Kista-Rinkeby
Praktisk Workshop och föredrag i Praktisk Neurologi inom Psykiatrin.
 
Karolinska Institutet Radiation Biophysics Group
Practical Neurology
Tema: change your bahavioral patterns though movement!
 
Telia Sonera Föredrag och Praktisk Workshop:
Comfortable in a sitting job! Learning how to make a change with simple movement lessons a´la Feldenkrais. Behavioural and physical improvement - learn to handle your stress!

SAS Flygkaptener, Piloter och annan personal
 Hälsodag på Arlanda med feldenkrais som tema. Sitt, gå och rör dig smidigare. Undvik ryggont som Sas-personal.

SAS workshop kvinnliga flygkaptener
Sitta bättre i cock-pit!


Föredrag 1,6 och 2,6 miljonerklubben i Örebro:
Universitetssjukhuset

Tema: "Hur kan dina rörelser användas för att ändra dina tankar, känslor och rörelsemönster?"
Anna-Maria Broberg
berättar om Feldenkraismetoden.
www.1.6miljonerklubben.com
 
Forskning och Hälsa i Kungs-trädgården med Karolinska Institutet - 20 maj 2011
Tema: Bryt dina smärtmönster med Feldenkrais!
Somaticmind Sweden finns i tältet för Svenska Smärtföreningen.

Den pedagogiska utmaningen för många företag och ledare är att få personalen att agera professionellt i alla lägen. Det är viktigt att förstå såväl företagets som de anställdas motivation. Lojalitet är lättare att uppnå när de anställda upplever att de arbetar på en sund arbetsplats där de mår bra till både kropp och själ.
Alla våra beteenden såsom känslor, tankar och rörelser lade vi grunden för innan vi hade ett verbalt språk, dvs. före tre års ålder. Det är en av anledningarna varför just rörelser kan vara nyckeln till önskvärda förändringar i vårt beteende.
 
Feldenkraispedagogik (kinestetisk) är ett verktyg när det handlar om att skapa bestående förändringar i människors beteende. I Feldenkraispedagogiken ställer pedagogen frågor påminnande om coachningens frågor, men i detta fall används kroppen som redskap. Det finns mycket intelligens att tillgå via kroppen. Tanken är den minsta rörelsen, andningen den första och den sista. 
 
Den mänskliga hjärnan älskar utmaningar och den stora outnyttjade kapaciteten i vår hjärna kan fortsätta att utvecklas hela livet. Forskning visar, att trots att hjärnans plasticitet är störst när vi är barn, finns stort utrymme att fortsätta utvecklas. Vi vet t.ex. att ett barn som lär sig spela piano i unga år har ett större utrymme representerat i hjärnan. Vi vet också att det är lättare att lära sig saker när vi är små. Som vuxna har vi vår upplevda erfarenhet och valfriheten att fortsätta att berika oss själva och andra hela livet.
 
Vi vet att människor lär in på olika sätt men domineras av två av fyra favoritsätt. 
Visuellt, Auditivt, Kinetstetiskt och Taktilt.
Det handlar om att som pedagog och ledare att möta individen där den befinner sig, ha de inlärningsredskap som upplevs som lustfyllda. 
Många har varit på olika ledarskapsutvecklingskurser under åren allt från "outward bound" till UGL, där pedagogiken och ledaren avgör hur effektiv utbildningen varit, vilka var de bestående delarna, viken kunskap har blivit integrerad i vårt framtida beteende. Att mäta effektiviteten är svårt. Feldenkraispedagogiken använder elevens rörelser för att nå medvetenhet och förändring. Ett annorlunda, lustfyllt tillvägagångssätt att uppnå djupa och bestående förändringar i  såväl rörelse som beteende.

 

Säg t.ex. att du finner en rörelse utmanande under en lektion. Det finns då i huvudsak fem beteenden som framträder hos eleverna och dessa visar sig ofta vara framträdande även i reaktionsmönstret i vardagslivet.

Varför är detta intressant? Jo, under lektionen blir du bl.a. medveten om ditt eget reaktionsmönster vid de tillfällen när du stöter på svårigheter i vardagen.

Genom att nu kunna välja ett nytt förhållningssätt, då du befinner dig i en annorlunda situation, kan du utveckla fler valmöjligheter till dina reaktioners utfall . Du bryter ner ett mönster och skapar nya! Hjärnan har fått stimulans till nyutveckling rent beteendemässigt, men denna gång kom informationen via kroppen och det vi upplever i kroppen och med våra sinnen är lättare att implimentera och integrera för hjärnan. Det är vårt nervsystem som ger oss impulser att röra oss, spänna oss och reagera på olika sätt. Genom att bana väg för nya mer gynnsanna mönster blir våra valmöjligheter fler vi då vi lär oss att applicera fördelaktiga reaktioner i de situationer som uppstår. Istället för samma gamla uppkörda bana, lär vi hjärnan nya banor som till och med ter sig attraktivare.

 

Exempel på reaktionssätt:

  1. Du kämpar, kanske biter ihop käkarna, slutar andas fritt och går över din egen gräns för att nå resultatet. (respekterar inte dina egna gränser, blir hård mot dig själv)
  2. Du blir osäker och tänker, "är jag den enda som inte förstår" och fast det handlar om organiskt lärande med dig själv som utgångspunkt genom att intruktionerna skall tolkas av din kropp börjar du se dig om efter information (du litar inte till ditt egna omdöme, känner osäkerhet)
  3. Du ger upp efter en stund och kapitulerar inför den upplevda svårigheten relativt snabbt (ger upp lite för snabbt, äh - vad är det här för trams - förkastar det du inte förstår)
  4. Du försöker på egen hand lite grand, men när motståndet upplevs som för mycket ber du pedagogen lösa din utmaning (försöker lite men när motståndet blir tydligt ber du om hjälp - uthålligheten brister och du litar inte till dig själv fullt ut)
  5. Du respekterar att du nått din gräns just nu, inväntar mer information, ber kanske om ett förtydligande, tar en liten vila och försöker på ett nytt sätt (reflekterar tålmodigt och litar till pedagogen och till dig själv att lösningen kommer)

 

Det är tydligt hur individen och företaget kan gynnas av förhöjd medvetenhet, oavsett inlärningmetod. Vi vet dock att när vi förkroppsligar en erfarenhet har vi generellt sett lättare att komma ihåg den.