SOMATICMIND TRAINING®
FELDENKRAISMETODEN
 
NEUROLOGISK
 PEDAGOGISK
                         PRAKTISK
Väck din biologiska optimism med Feldenkrais!
Feldenkraisträning är en naturlig tränings- och inlärningsmetod anpassad för ditt nervsystem. Du skapar nya nervbanor i hjärnan med din kropp som redskap!

ANMÄL DIG NU:


FELDENKRAISWORKSHOP FRÅN TOPP TILL TÅ 7-8 DECEMBER 2019!
Nacken är en del av din rygg som vilar på ditt bäcken och ben hela vägen ner till fötterna! Du är en helhet och lektioner för nacken hamnar i fötterna och vice versa! Logiskt? Kom och upplev själv lär dig prata ”neurologiskt”!
Feldenkraismetoden är ett elegant och ekonomiskt system av fokuserad uppmärksamhet och rörelse som hjälpt tusentals människor att göra det omöjliga möjligt, det möjliga lätt och det lätta elegant! Dr. M. Feldenkrais
Vill du lära dig att röra dig smärtfritt?
Vill du lära dig att träna mer och effektivare, bli bättre på din sport?
Vill du öka chansen till flexibel hjärna och intelligent kropp livet ut?

Smärta eller ogynnsamma rörelsemönster som inte är akuta uppstår ofta på grund av att dina skyddsmönster och reaktioner blivit vanemässiga. Det är ett normalt reaktionssätt för kroppen av såväl emotionella som fysiologiska skäl. När defensiva reaktioner blir automatiserade i rörelsemönstret, skapas spänningar och smärta och då behöver rörelsen helt enkelt läras om.
Rörelserna under Feldenkraisworkshopen utförs därför alltid på ett icke vanemässigt sätt för att upplevas som nya, intressanta och ofarliga av hjärnan (ditt nervsystem), allt för att gynna din ominlärning. Det är anledningen till att Feldenkraislektioner utförs så långsamt, medvetet och utforskande med din uppmärksamhet som en viktig komponent.
Din kropp är en fantastisk plattform för att lära och leka och din hjärna älskar att uppdatera sig själv och att engagera sig i aktiviteter som kräver fokus och uppmärksamhet. Det är också skälet till att du kan påverka din egen smärta eller prestation genom att ge dig själv nya valmöjligheter för att ändra dina rörelsemönster.
Plats: Ekhagsstugan, Åminnevägen 23, Stockholm. Buss 50. T-Universitetet. Betal-P finns.
Tid: Lördag 7 december 9.45-13.45, söndag 8 december 12.15-16.15
Pris: Dag 1295 kr Helg 1995 kr. Mejla info@somaticmind.se. Sista anmälningsdag 20 nov.
Anmälan genom inbetalning till Bg. 567 3116 swish 1234945630
Info: Kom mätt så du har energi. Jag bjuder på fika. Tag med matta, filt och kudde. Klä dig varmt och mjukt.


BONES FOR LIFE - MOVEMENT INTELLIGENCE - 24-26 JANUARI 2020!

Nyfiken på en Neurologiskt Diplomatisk Träningsmetod?
Bones For Life® BFL är en träningsform och pedagogik baserad på Feldenkraismetoden som ger dig möjlighet att uppleva och lära hur du rör dig genom hela 90 lektioner för att förbättra hela rörelseapparatens förmåga – Rörelseintelligens! Låt det som fungerar göra mer!

Genom att själv uppleva och utföra dessa sinnrika, rytmiska lektioner förstår du tydligare hur allt hänger ihop genom dina rörelser. Forskning visar (PUBMED) att redan efter sex veckor med BFL höjs förmåga och funktioner hos deltagare avsevärt. Du kan oavsett ålder och intresse höja din fysiska förmåga, vidmakthålla god hälsa. Genom att ge ditt nervsystem nya rörelsemönster förebygger du skador och förbättrar dina förutsättningar till rörelse hela livet och genom den belastning av skelettet som träningen ger motverkas osteoporos.

Bones For Life är en tillämpad form av Metoden Feldenkrais® sensomotoriska träning. Med en konkret och praktisk paketering når BFL ut till individer med träningsprofil, smärtproblematik och yrkesgrupper som har nytta av att tillämpa träningen i sitt liv och yrke.

Vem är du och vad behöver du?
Workshopsdeltagare - en eller flera dagar:

Du tycker du om att träna, lära dig mer om din kropp och vill gärna röra dig mer funktionellt.
Du är nyfiken på intelligenta rörelsemönster och vägar runt dina fysiska utmaningar.
Du vill gärna bygga upp dig kropp och förebygga skador.
Lära ut Bones For Life - gå utbildningen:
Träningsnstruktör, lärare, musiker sångare, sjukgymnast, sjukvårdsutbildad, ortoped, läkare, neurolog, feldenkraispedagog, pedagog, massör, terapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat, idrottare, idrottstränare, PT, coach, gymnastiklärare, ryttare, golfare, dansare, brandman…?

Vad lär du dig?
Optimera din egen och andras rörelseintelligens genom adressera specifika röreösefunktioner nödvändiga för rehabilitering, sport eller ett yrke.
Komplettera till din nuvarande träningsrepertoar, tillägna dig praktisk och neurologisk kunskap om kroppens oändliga möjligheter.
Utföra 90 neurologiskt förklarade träningslektioner med din egen kropp som redskap.
Förstå kroppens rörelser och dess sammanhang genom att adressera alla delar av kroppen; tå, fot, knä, höftled, bäcken, ländrygg, bröstrygg, skuldra, nacke, huvud, käke, hand, armbåge och axelled.
Analysera och undervisa med rörelseintelligens med neurologisk diplomati i fokus.

Att bli Certifierad BFL-Lärare omfattar 23 dagar under en period på 12-36 månader. Du kan hoppa på när som helst under rullande utbildning. Undervisning sker på svenska och materialet är på engelska. Pris: ex. moms per dag 1500 kr, 3-dagars segment 4500 kr ex. moms. Material: 5000 kr ex. moms behövs bara om du vill undervisa.

Information:
Om du repeterar så betalar du endast halva priset. Om du inte önskar undervisa eller bli certifierad så kan du gå BFL tom träningsworkshop för 1500kr inkl moms.

Ta på dig mjuka varma kläder ta med ett 7 m. långt tygstycke i tunn bomull på 150 cm bredd som delas på 90 och 60 bredd samt matta, filt och kudde.

Tider: fre. 12.30-17.45 lör. 10-15 sön.12.00 -17.45.

Plats: Ekhagsstugan. Åminnevägen 23, Stockholm. T- Universitetet, buss 50, P på gatan.

Anmälan senast 23 december 2019 till: info@somaticmind.se.

Utbildningsansvarig Anna-Maria Broberg Aukt. Feldenkraispedagog, Mentor, Movement Intelligence Trainer.
www.somaticmind.se

FELDENKRAISWORKSHOP - VÅR 20-24 MAJ 2020 !

Se mer information om kurser under fliken Aktiviteter och Kurser!
 
Feldenkrais med Somaticmind:
  • Låt din kropp arbeta intelligentare!
  • Skapa kraft, effektivitet och styrka genom förbättrad integration!
  • Behåll vitaliteten för en aktiv livsstil!
  • Förebygg osteoporos - stärk ditt skelett - testa Bones For Life!
  • Höj din prestation i träning och tävling!
  • Lär dig Neurologiskt Diplomati vid smärta, skador och stress.
  • Öppna för nya möjligheter genom differentierat beteenden i Body & Mind!

 

Inom Somaticmind Training används olika former av träning och pedagogiska verktyg för att öka kroppens och hjärnans funktionalitet och ge fler valmöjlighet till individen.
Metoden Feldenkrais® är ett revolutionerande sätt att träna och förstå hur den egna kroppen kan användas för att uppnå högre fysisk och mental förmåga. Feldenkraismetoden är ett kompliment till existerande behandlings- och träningssmetoder för ökad rörelsefrihet, prestation och för att skapa beteendeförändringar.
Metoden använder sig av spädbarnets rörelseutveckling, samt av mönster från mer primitiva nivåer i hjärnan för att uppnå förändring liksom en integrering av dessa primitiva spädbarnsreflexer.

Somaticmind Sweden AB - Praktisk Neurologi, har utfört två pilotstudier inom psykiatrin på Beroende Centrum Stockholm med tillfredställande resultat för patienterna. Detta har utmynnat i att ett forskningsprojekt initierats, där sensomotoriska träningseffekter hos patienter med riskbruk, missbruk och panikångest studeras.
Sensomotorisk träning har positiv effekt på individens exekutiva funktion och fysiska kapacitet. Handlingsförmåga är centralt för att som individ fungera effektivt i ett samhälle med ökade krav. Effektivt handlande är en kognitiv förmåga som är av stort värde ur flera perspektiv: samhällsekonomiskt, behandlingsmässigt inom hälso- och sjukvård samt för den enskilda individen.

Forskning visar att tidig rörelse lägger grunden för neuronal arkitektur i hjärnan. Rörelse är alltså instrumental för hjärnans utveckling då den utgör infrastrukturen för såväl emotionell som intellektuell utveckling. Bristande motorisk utveckling och ointegrerade spädbarnsreflexer kan ligga till grund för beteendeproblematik och/eller inlärningssvårigheter i skolåldern.
Sensorimotorisk träning, eller Somaticmindträning, kan med fördel användas på såväl barn som vuxna för att uppnå förändringar i individens rörelse, beteende och handlingsförmåga.

Feldenkraismetoden utgör en del i Somaticminds verksamhet. Det är en unik upplevelsebaserad träningsmetod för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. Metoden passar dig som uppskattar rörelse och den vänder sig till alla ålders- och intressegrupper.

Moshé Feldenkrais (1904-1984), vetenksapsman, kärnfysiker och judomästare utvecklade metoden som har sina rötter i österlänsk visdom och västerlänsk vetenskap. 
Grundläggande beteenden såsom tankar, känslor och rörelser skapas innan det verbala språket är möjligt och utgör basen i allt ditt handlande. Metoden tar hänsyn till barnets naturliga utveckling, primitiva mönster, reflexer samt rytm. Via sinnrikt utformade koordinationslektioner, läggs varje rörelse till nästa och möjliggör slutligen för hjärna och kropp att utföra komplexa lektioner. På så sätt skapas alternativa mönster till de din hjärna redan känner till. Moshé Feldenkrais sa:

"Det omöjliga blir möjligt, det möjliga lätt, och det lätta elegant!"

Dina erfarenheter utgör filter för dina upplevelser - hur trevliga eller otrevliga dessa än må vara. Kanske har du upplevt att vissa tankar, beteenden och känslomässiga uttryck upprepar sig? Även i sättet du rör dig speglar sig nämligen dina erfarenheter.
Feldenkraisträning stödjer din nyinlärning genom att du lär dig rikta din uppmärksamhet till din nuvarande faktiska upplevelse. Ditt fokus flyttas från då till nu och gynnsamma förutsättningar för inlärning skapas.


För att må och prestera bättre kan du behöva bana väg för nya handlings- och beteendemönster. Genom sensomotorisk träning blir du alltså medveten om hur du rör dig, så att en förändring kan äga rum - först i hjärna och sedan i muskler. De funktionellt utformade lektionerna skapar förutsättningar för att nya rörelse-, känslo- och tankealternativ byggs upp.

"What wires together, fires together!" 

Bortom tvångsmässighet finns en känsla av autonomi och valfrihet. Allt du behöver är din kropp som redskap och ett öppet sinne.